Зміни приголосних при словотворенні

Читайте также:
  1. Анемічно-дистрофічний синдром, який супроводжується анемією, гіповіта­мінозом В2, зменшенням маси тіла, дистрофічними зміни шкіри.
  2. Видозміни вегетативних органів
  3. Змiни в групах приголосних
  4. Зміни в балансі, викликані господарськими операціями
  5. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ СЛОВОТВОРЕННІ ТА ФОРМОТВОРЕННІ
  6. М’який знаку словах iншомовного походження пишеться пiсля приголосних д, т, з, с, л, н

-ЗЬК-, -ЦЬК-чи –СЬК-? –ЧЧ-чи–Щ-?–Щ-чи–ЖЧ-? –ЧН-чи–ШН-?

Приголосні або групи приголосних Перед суфіксами Замінюються на Приклади
г, ж, з

к, ц, ч

ш, с, х

-цьк-

-ськ-, -ск-

-ск-, -шк-

-ск-

-ст-

-зк-

-ськ-(-ск-)

-зьк-

г, ж, з

с

к, ц

-ськ(ий),
-ств(о)

-ськ(ий),
-ств(о)

-ськ(ий),
-ств(о)

-ин(а)

-ин(а)

-ан-

-енк(о),
-ук

-енк(о),
-ук

-ш(ий, е,
ати, ання)

-щ(ий, е,
ити, ення)

-н(ик, ий)

-зьк(ий),
-зтв(о)

-цьк(ий),
-цтв(о)

-ськ(ий),
ств(о)

-чч(ина)

-щ(ина)

-щ(аний)

-щ- в усіх
формах дієслів

-щ- не перед
и і не у 3 особі множини

-жч- в усіх
формах дієслів

-щ(енко),
-щ(ук)

-жч(енко),
-жч(ук)

-жч(ий, е,
ати, ання)

-щ(ий, е,
ити, ення)

-чн(ик, ий)

Гаага – гаазький, Лейпциг – лейпцизький, Запоріжжя – запорізький, боягуз – боягузтво
козак – козацький, митець – митецький, Овруч – овруцький, юнак – юнацтво, але: Дамаск – дамаскський, Мекка – меккський, тюрки – тюркський, баски – баскський
Сиваш – сиваський, товариш – товариство, черкес – черкеський, Карабах – карабаський, але: казах – казахський

Кріпацький – кріпаччина, але: галицький – Галичина

Харківський – Харківщина, ліска – ліщина
пісок – піщаний, дошки – дощаний
писк – пищати, пищу, пищиш і т.д.

пригостити – пригощати, пригощаю, пригощаєш і т.д., але: пригостиш, пригостять
брязкіт – бряжчати, бряжчу, бряжчиш і т.д.

Параска – Паращенко – Паращук

низький – Нижченко – Нижчук

дорогий – дорожчий, дорожче, дорожчати, подорожчання,
але: легкий – легший, легше, легшати, полегшення
високий – вищий, вище, підвищити, підвищення
молоко – молочний, рука – ручний, яйце – яєчний, сонце – сонячний, серце – сердечний, рік – річний, але: дворушник, мірошник, рушник, рушниця, сердешний (= бідолашний), соняшник, торішній (згідно з вимовою)

Пригадайте, що значить спрощення в групах приголосних, користуючись таблицею:

Спрощення в групах приголосних

Групи букв з Д, Т, К, Лчи без них?

Правила Приклади
На письмі фіксується:
1) Випадання [д], [т] у важких для вимови групах приголосних [ждн], [здн], [стн], [стл];

2) Випадання [к] у групах приголосних [скн], [зкн];

3) Випадання [л] у групі приголосних
[слн].

Тиждень – на тому тижні, роз’їзд – роз’їзний, захист – захисник, стелити – слати, але: зап’ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хворостняк, шістнадцять
Тріск – тріснути, брязк – брязнути,
Але: виск – вискнути, риск – рискнути
Мислити – навмисне, ремесло – ремісник
Зверніть увагу:
Спрощення відбувається при вимові, але не позначається на письмі:

— у прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження;

— у давальному і місцевому відмінках однини іменників жіночого роду І відміни. .

Аванпостний, баластний, компостний, контрастний, гігантський парламентський;

Піаністці, оптимістці, аспірантці

Вивчивши дані наступної таблиці, запам’ятайте правила подвоєння букв:

Подвоєння букв на позначення подовження і збігу приголосних

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *