1. Виконавче провадження — це:

1. сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у
Законі України «Про виконавче провадження», що спрямовані на примусове виконання рішень судів, які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених Законом України «Про виконавче провадження», а також рішеннями, що відповідно до Законі України «Про виконавче провадження» підлягають примусовому виконанню.

2. сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у
Законі України «Про виконавче провадження», що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених Законі України «Про виконавче провадження», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

3. сукупність дій посадових осіб, визначених у Законі України «Про виконавче провадження», що спрямовані на виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених Законі України «Про виконавче провадження», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Законі України «Про виконавче провадження» та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до Законі України «Про виконавче провадження» підлягають виконанню.

2. Рішення про стягнення коштів з державного та місцевих
бюджетів або бюджетних установ виконуються:

1. органами Міністерства податків та зборів України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

2. органами Міністерства фінансів України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

3. органами Державного казначейства України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

3. Заходами примусового виконання рішень є:

1. звернення стягнення на майно боржника, вилучення у боржника предметів, на які вкаже боржник, звернення стягнення на заробітну плату;

2. звернення стягнення на майно боржника, на заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника, вилучення у боржника і передача стягувачу певних предметів, зазначених у рішенні;

3. звернення стягнення на майно боржника, арешт та передача стягувачу предметів, які вказані у рішенні суду.

4. До прав державного виконавця відносяться:

1. пояснювати сторонам виконавчого провадження їх права та обов’язки;

2. безперешкодно входити до приміщень і сховищ, що належать боржникам або зайняті ними, проводити огляд зазначених приміщень і сховищ, у разі необхідності примусово відкривати та опечатувати такі приміщення і сховища;
3. подати заяву про видачу дубліката виконавчого документа, про поновлення строку його пред’явлення до виконання, про відмову від стягнення і повернення виконавчого
документа.

4. накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку;
5. звертатися до органу (посадової особи), який видав виконавчий документ, про роз’яснення змісту документа.

5. Учасники виконавчого провадження:

1. стягувач, боржник, державний виконавець, спеціалісти, експерти, перекладачі;

2. сторони, представники сторін, експерти, спеціалісти, перекладачі , суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання;

3. державний виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерти, спеціалісти, перекладачі, суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання.

6. Сторонами виконавчого провадження є:

1. стягувач, боржник, представники стягувача і боржника;

2. стягувач і боржник;

3. стягувач, боржник і державний виконавець.

7. Сторони та інші учасники виконавчого провадження мають право:

1. робити копії з матеріалів виконавчого провадження, виписки, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання;

2. брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні і письмові пояснення в процесі виконавчих дій;

Загрузка…

3. проводити самостійну вартісну оцінку майна, що підлягає передачі за рішенням суду.

8. Якщо стороною виконавчого провадження є особа, визнана судом безвісно відсутньою, державний виконавець своєю постановою залучає до участі у виконавчому провадженні особу:

1. батька, мати, сестер, братів особи, яка визнана судом безвісно відсутньою;

2. дружину, чоловіка, дітей особи, яка визнана судом безвісно відсутнью;

3. особу, яка є опікуном її майна.

9. Розмір винагороди за послуги експерта або спеціаліста визначається:

1. за поданим звітом виконаних робіт, який складається державним виконавцем та погоджується з керівництвом державної виконавчої служби;

2. в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

3. за домовленістю між експертом або спеціалістом та державним виконавцем.

10. Присутність понятих обов’язкова при вчиненні виконавчих дій, пов’язаних із:

1. примусовим входженням до нежилих приміщень і сховищ, в яких зберігається майно боржника, на яке звернено стягнення, або майно стягувача, яке має бути повернено йому в натурі;

2. примусовим входженням до жилих будинків, квартир для забезпечення примусового виселення та вселення в них;

3. складенням запиту до суду або інших уповноважених органів щодо проведення виконавчих дій із залученням працівників органів внутрішніх справ, опіки та піклування.

11. Перевірка законності виконавчого провадження повинна бути проведена протягом:

1. 5 днів;

2. 10 днів;

3. 15 днів.

12. У виконавчому документі повинно бути зазначено:

1. назва документа, посадової особи, що видали документ, дата видачі, номер документа, резолютивна частина, дата отримання документа канцелярією;

2. назва документа, дата видачі та найменування органу, посадової особи, що видали документ, дата і номер рішення, за яким видано виконавчий документ, резолютивна частина рішення, дата набрання законної сили рішенням;

3. назва документа, дата видачі та найменування органу, посадової особи, що видали документ, дата і номер рішення, за яким видано виконавчий документ, дата набрання чинності рішенням, що зазначено у виконавчому документі.

13. Рішення, що підлягають виконанню державною виконавчою службою:

1. рішення, ухвали і постанови судів у цивільних та адміністративних справах;

2. виконавчі листи, що видаються судами, і накази господарських судів;

3. мирові угоди.

14. Рішення, що підлягають виконанню державною виконавчою службою:

1. рішення державних органів, прийняті з питань володіння і користування культовими будівлями та майном;

2. судові накази;
3. виконавчі написи нотаріусів;

4. розписки між фізичними особами про підтвердження боргу та стягнення заборгованості.

15. Негайному виконанню підлягають рішення:

1. рішення Європейського Суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини»;

2. про поновлення на роботі чи на попередній посаді незаконно звільненого або переведеного працівника;

3. виконавчі написи нотаріусів.

16. Термін самостійного виконання рішення становить:

1. 7 днів;

2. 15 днів;

3. 7 днів та 15 днів;

4. до 7 днів;

5. до 15 днів;

6. до 7 (15) днів.

17. Строк пред’явлення виконавчих документів до виконання:

1. виконавчі листи – протягом 1 року;

2. накази господарських судів – протягом 3 місяців;

3. інші документи, що підлягають виконанню – протягом 3 місяців.

18. Строк пред’явлення виконавчих документів до виконання:

1. постанови санепідемстанції – протягом 3 місяців;

2. рішення судів про стягнення аліментів – протягом 3 років;

3. посвідчення комісій по трудових спорах – протягом 3 місяців.

19. Строк здійснення виконавчих дій становить:

1. 3 місяці для справ майнового характеру;

2. 6 місяці для справ немайнового характеру;

3. 6 місяців для справ майнового характеру.

20. Виконавчі дії проводяться за:

1. за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. У разі якщо боржник є юридичною особою, то виконання провадиться за місцезнаходженням його постійно діючого органу або
майна.

2. за місцем проживання боржника або за місцезнаходженням його майна. У разі якщо боржник є юридичною особою, то виконання провадиться за місцезнаходженням його постійно діючого органу або
майна.

3. за місцем роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. У разі якщо боржник є юридичною особою, то виконання провадиться за місцезнаходженням його постійно діючого органу.

21. Державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження у разі:

1. якщо не закінчилася відстрочка виконання рішення, надана судом, яким постановлено рішення;

2. у разі невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим статтею 18 Закону України «Про виконавче провадження»;

3. внесення касаційного подання прокурора на рішення суду.

22. Час проведення виконавчих дій:

1. у робочі дні не раніше восьмої години і не пізніше двадцять другої години;

2. у робочі дні не раніше шостої години і не пізніше двадцять третьої години;

3. у робочі дні не раніше шостої години і не пізніше двадцять другої години.

23. Постанова державного виконавця про відкладення провадження виконавчих дій може бути у наступний термін:

а) 7 днів;

б) 10 днів;

в) 3 дні.

24. Виконавче провадження підлягає обов’язковому зупиненню уразі:

1) смерті, оголошення померлим чи визнання безвісно відсутнім стягувача або боржника, або припинення юридичної особи, якщо встановлені судом правовідносини допускають правонаступництво;

2. скасування рішення суду або іншого органу (посадової особи), на підставі якого виданий виконавчий документ, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню;

3. у разі звернення державного виконавця до суду, який видав
виконавчий документ, із заявою про роз’яснення рішення, що підлягає виконанню, про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання.

25. Виконавче провадження підлягає обов’язковому зупиненню у разі:
1. визнання стягувача або боржника недієздатним;

2. письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника під час виконання рішення про передачу їх стягувачу, або знищення речі, що має бути передана стягувачу в натурі;

3. проходження боржником строкової військової служби у Збройних Силах України, передбачених законом інших військових формуваннях, якщо згідно з умовами служби провадження виконавчих дій неможливе, чи на прохання стягувача, який проходить строкову військову службу в Збройних Силах України або інших військових формуваннях;

4. у разі прохання боржника, який проходить строкову службу у складі Збройних Сил України чи інших передбачених законом військових формувань, якщо рішення неможливо виконати без його участі.

26. Виконавче провадження підлягає обов’язковому зупиненню у разі:

1. зупинення судом стягнення на підставі виконавчого документа;

2. порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, запровадженого господарським судом, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника) та виконання рішень у немайнових спорах;

3. повернення виконавчого документа без виконання на вимогу суду або іншого органу (посадової особи), який видав виконавчий документ.

27. Виконавче провадження підлягає обов’язковому зупиненню у разі:

1. здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку або ліквідації банку відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», крім випадків, пов’язаних з виплатою коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників у межах суми відшкодування, що гарантується Фондом; витрат, пов’язаних із забезпеченням операційної діяльності такого банку; виплати заробітної плати, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю працівників банку;

2. визнання судом відмови стягувача від примусового виконання рішення суду;

3. прийняття судом до розгляду касаційної скарги прокурора на рішення суду.

28. Виконавче провадження підлягає обов’язковому зупиненню у разі:

1. визнання судом мирової угоди між стягувачем і боржником у процесі виконання;

2. сплати боржником або іншим гарантом у встановленому законодавством порядку (у тому числі за договорами про відшкодування ядерної шкоди) коштів на відшкодування ядерної шкоди, що дорівнюють або перевищують встановлену законом межу відповідальності оператора ядерної установки. Для обчислення сплачені кошти підлягають перерахуванню у Спеціальні права запозичення, що встановлюються Міжнародним валютним фондом, за офіційним курсом Національного банку України на день сплати;

3. непред’явлення виконавчого документа за відновленим виконавчим провадженням у строки, визначені законом.

29. Виконавче провадження підлягає закінченню у разі:

1. визнання боржника банкрутом;

2. направлення виконавчого документа за належністю до іншого відділу державної виконавчої служби;

3. прийняття судом до розгляду скарги на постанову органу (посадової особи), уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення.

30. Виконавче провадження підлягає обов’язковому зупиненню у разі:

1. у разі перебування боржника на лікуванні у стаціонарному лікувальному закладі, якщо рішення неможливо виконати без його участі;

2. списання згідно із Законом України «Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію» заборгованості, встановленої рішенням суду, яке підлягало виконанню на підставі виконавчого документа.

3. звернення до суду із заявою про заміну вибулої сторони правонаступником у порядку, встановленому законом;

4. надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення.

31. Виконавче провадження підлягає обов’язковому зупиненню у разі:

1. фактичного виконання в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом;

2. наявності коштів за договорами банківського рахунку або банківського вкладу, які боржник не має права вимагати до закінчення строку дії таких договорів, у разі відсутності іншого майна боржника, на яке може бути звернуто стягнення;

3. внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу»;

4. у разі звернення державного виконавця до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз’яснення рішення, що підлягає виконанню, про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання.

32. Виконавче провадження підлягає закінченню у разі:

1. за заявою стягувача у разі його перебування у відпустці за межами населеного пункту, де він проживає.

2. зупинення виконання відповідного рішення або виконавчого провадження посадовою особою, якій законом надано таке право;

3. зупинення судом реалізації арештованого майна;

4. повернення виконавчого документа до суду чи іншого органу (посадової особи), який його видав, у випадку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

33. Виконавче провадження може бути зупинено:

1. у разі прохання боржника, який проходить строкову службу у складі Збройних Сил України чи інших передбачених законом військових формувань, якщо рішення неможливо виконати без його участі;

2 прийняття судом до розгляду касаційної скарги прокурора на рішення суду;

3. звернення до суду із заявою про заміну вибулої сторони правонаступником у порядку, встановленому законом.

34. Виконавче провадження може бути зупинено:

1. якщо рішення фактично виконано під час виконання рішення Європейського суду з прав людини;

2. надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення;

3. наявності коштів за договорами банківського рахунку або банківського вкладу, які боржник не має права вимагати до закінчення строку дії таких договорів, у разі відсутності іншого майна боржника, на яке може бути звернуто стягнення;

3) у разі перебування боржника на лікуванні у стаціонарному лікувальному закладі, якщо рішення неможливо виконати без його участі.

35. Виконавче провадження підлягає закінченню у разі:

1. смерті або оголошення померлим стягувача чи боржника, визнання безвісно відсутнім боржника або стягувача, ліквідації юридичної особи — сторони виконавчого провадження, якщо виконання їх обов’язків чи вимог у виконавчому провадженні не допускає правонаступництва;

2. у разі оголошення розшуку боржника — фізичної особи, транспортних засобів боржника або розшуку дитини;

3. закінчення строку, передбаченого законом для відповідного виду стягнення.

36. З грошової суми (в тому числі одержаної від реалізації майна боржника), яка стягнута державним виконавцем з боржника, в першу чергу повертається:

а) витрати державної виконавчої служби на здійснення виконавчих дій, не покриті авансовим внеском сторін та інших осіб;

б) вимоги стягувача та стягується виконавчий збір;

в) авансовий внесок сторін та інших осіб на організацію та проведення виконавчих дій.

37. У разі недостатності суми, стягненої з боржника для задоволення всіх вимог за виконавчими документами, ця сума розподіляється державним виконавцем між стягувачами в порядку черговості. У третю чергу задовольняються:

1. вимоги працівників, пов’язані з трудовими правовідносинами

2. забезпечені заставою вимоги про стягнення з вартості заставленого майна.

3. вимоги щодо податків і неподаткових платежів до бюджету, вимоги органів страхування з обов’язкового страхування.

38. У разі недостатності суми, стягненої з боржника для задоволення всіх вимог за виконавчими документами, ця сума розподіляється державним виконавцем між стягувачами в порядку черговості. У другу чергу задовольняються:

1. вимоги працівників, пов’язані з трудовими правовідносинами

2. задовольняються вимоги щодо стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок злочину або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також у зв’язку з втратою годувальника;

3. вимоги щодо податків і неподаткових платежів до бюджету, вимоги органів страхування з обов’язкового страхування.

39. До коштів виконавчого провадження відносяться:

1. авансового внеску стягувача на організацію та проведення виконавчих дій;

2. витрат на обладнання робочого місця державного виконавця;

3. витрат на задоволення особистих потреб державного виконавця за рахунок коштів стягувача.

40. Виконавчий збір це:

1. податок, який примушує боржника у встановлений законом термін добровільного виконання рішення, здійснити оплату заборгованості на користь стягувача;

2. збір, частина якого поступає до державного бюджету (50 відсотків), а інша частина залишається у місцевому бюджеті та йде на розвиток державної виконавчої служби та оплату праці державних виконавців;

3. збір, який стягується у разі невиконання рішення у строк, установлений для добровільного його виконання, з боржника постановою державного виконавця, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований.

41. Із заробітної плати боржника утримується за виконавчими документами до повного погашення заборгованості не більше (в загальних випадках):

1. 20 % всієї заробітної плати;

2. 50 % всієї заробітної плати;

3. 70 % всієї заробітної плати.

42. Стягнення не може бути звернено на такі виплати:

1. вихідну допомогу, яку працівник отримує у разі виходу на пенсію за скороченням штату;

2. вихідну допомогу, яка виплачується у разі звільнення працівника;

3. вихідну допомогу у разі переходу працівника на інше місце роботи.

43. У разі виїзду особи, зобов’язаної сплачувати аліменти, на постійне місце проживання до іноземних держав, з якими Україна не уклала договорів про надання правової допомоги, стягнення аліментів за рішенням суду проводиться:

1. на день виїзду за весь період до моменту отримання дитиною документу про повну вищу освіту;

2. на день виїзду за весь період до досягнення дитиною повноліття;

3. не стягується.

44. Стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника звертається у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів та стягнення на суму, що:

1. не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

2. не перевищує десяти мінімальних розмірів заробітної плати;

3. не перевищує трьох мінімальних розмірів заробітної плати.

45. У разі якщо на зазначене майно юридичної особи накладається арешт, то в першу чергу реалізується:
1. майно, що безпосередньо не використовується у виробництві (цінні папери, легковий автотранспорт, предмети дизайну офісів та інше майно, готова продукція (товари);
2. об’єкти нерухомого майна, верстати, обладнання, інші основні засоби, а також сировина і матеріали, призначені для використання у виробництві;

3. заставлене майно, сировину, обладнання, нематеріальні активи тощо.

46. Звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні вважається
чинним протягом _______________________ з дня його підписання суб’єктом
оціночної діяльності — суб’єктом господарювання:

1. трьох місяців;

2. шести місяців;

3. дев’яти місяців;

4. одного року.

47. Вилучення арештованого майна з передачею його для
реалізації здійснюється у строк, встановлений державним
виконавцем, але не ________________________________після накладення
арешту.
1. пізніше ніж через п’ять днів;

2. пізніше ніж через десять днів;

3. раніше ніж через п’ять днів;

4. раніше ніж через десять днів.

48. Арешт на майно боржника може накладатися державним
виконавцем шляхом:
1. винесення постанови про арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах;

2. винесення постанови про розшук майна боржника та подальший арешт виявленого майна;
3. винесення постанови про арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї;
4. винесення постанови про арешт майна боржника та оголошеннязаборони на його відчуження;
5. проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту.

49. Для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно боржника може бути звернуто у разі:
1. відсутності у боржника іншого майна, ніж того, що знаходиться в заставі;

2. виникнення права застави після винесення судом рішення про стягнення з боржника коштів;
3. прийняття рішення державним виконавцем для забезпечення примусового виконання рішення та закріплення зазначеного рішення постановою державного виконавця;

4. якщо вартість предмета застави перевищує розмір заборгованості боржника заставодержателю.

50. Виконавчий документ, на підставі якого відкрито виконавче провадження, за яким виконання не здійснювалося або здійснено частково, повертається стягувачу у разі, якщо:
1. є письмова заява стягувача;
2. прийняття судом до розгляду касаційної скарги прокурора на рішення суду;
3. звернення до суду із заявою про заміну вибулої сторони правонаступником у порядку, встановленому законом;
4. у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернуто стягнення, а здійснені державним виконавцем відповідно до чинного законодавства заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними;

5. надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *