План семінарського заняття

з курсу «Інтелектуальна власність»

Тема 2.

Авторське право та суміжні права – 4 год

Заняття 1

1. Поняття авторського права.

2. Еволюція авторського права.

3. Функції авторського права.

4. Принципи авторського права.

5. Джерела авторського права.

Заняття 2

1. Характеристика об’єктів авторського права.

2. Суб’єкти авторського права та їх немайнові права.

3. Майнові права авторів.

4. Правові засади вільного використання творів.

5. Характеристика суміжних прав.

 

Джерела та література

1. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року. — Офіц. вид. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. — 27с.

2. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів, від 24.07.1971 р // www.rada.kiev.ua   

3. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, від 20.12.1976 р. // www.rada.kiev.ua   

4. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, від 26.10.1961 р. // www.rada.kiev.ua   

5. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм, від 29.10.1971 р. // www.rada.kiev.ua   

6. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, від 20.12.1996 р. // www.rada.kiev.ua   

7. Конституція України . – К.: Парламентське вид- во. – 2007.

8. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

9. Закон України «Про авторське право і суміжні права» // www.rada.kiev.ua

10. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. — № 24. – Ст. 183.

11. Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика: В.С. Ковальський — К. : Юрінком Інтер, 2007. — 399с.

12. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2 кн. / А.С. Довгерт (ред.), Р.В. Дроб’язко (уклад.). — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — (Tacis).

13. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: підручник. — К. : Знання, 2008. — 431c.

14. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права. — К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. — 260 с.

15. Дахно І.І.Дахно, Іван Іванович Право інтелектуальної власності : Навч. посіб./ І.І. Дахно. -К.: Либідь, 2007. -200 с.

16. Дроб’язко В.С.Дроб’язко В.С. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб./ В.С. Дроб’язко, Р.В. Дроб’язко. -К.: Юрінком Інтер, 2007. -512 с.

17. Черевко Г. В. Інтелектуальна власність: навч. посіб.. — К. : Знання, 2008. — 412 c.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *