Міжнародні відносини в добу «холодної війни»

1. Проблеми післявоєнного мирного урегулювання:

— Ялтинська (Кримська) конференція та її рішення.

— Потсдамська конференція та її рішення.

— Паризька мирна конференція 1946 р. та укладання мирних договорів

Міжнародні відносини в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні після завершення Другої світової війни (підготовка договорів з Японією, проблема Китаю).

— Нюрнберзький та Токійський судові процеси та їх значення.

2. Організація Об’єднаних Націй (утворення, структура, основні принципи). Значення діяльності ООН в другій половині ХХ ст.

3. Виникнення НАТО та Організації Варшавського договору (ОВД): причини утворення, принципи функціонування та оцінка їх діяльності.

4. «Холодна війна»: причини, початок, етапи та зміст.

5. Розпад колоніальної системи: причини, етапи, наслідки.

6. Рух неприєднання та його місце в міжнародних відносинах.

7. Регіональні конфлікти в добу «холодної війни»:

— Війна в Кореї (1950-1953 рр.)

Війни на Близькому Сході та в регіоні Магрибу (Арабо-ізраїльські війни, Суецький конфлікт, війна за незалежність Алжиру).

— Війни в Індокитаї (В’єтнам, Лаос, Камбоджа)

— Конфлікти в латиноамериканському регіоні (Куба, Чилі, Нікарагуа).

— Локальні конфлікти в радянській сфері впливу: (НДР, Угорщина, Чехословаччина, Польща)

— радянсько-афганська війна (1979-1989 рр.)

8. Закінчення «холодної війни» та нові реалії міжнародних відносин у світі.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Документи та матеріали з історії міжнародних відносин періоду холодної війни / Укл. О.І. Сич, А.В. Мінаєв. – Чернівці, 2008.

2. Корниенко Г.М. «Холодная война»: свидетельства ее участников. – М., 1995.

3. Сич О.І., Мінаєв А.В. Доба «холодної війни»: основні тенденції світового розвитку: навчюпосібник. – Чернівці, 2008.

4. Сич О.І., Мінаєв А.В. Світ у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст..: основні тенденції політичного та соціально-економічного розвитку: навч. Посібник. – Чернівці, 2010.

5. Навчально-методичні матеріали до курсу історії країн Західної Європи та Північної Америки (новітній період) / Укл. О.І. Сич, А.В. Мінаєв. – Чернівці, 2014.

6. Гренвилл Дж. История ХХ века. – М., 1999.

7. Джонсон П. Современность. Мир с двадцатых по девяностые годы. Часть первая. – М., 1995.

8. Дюрозель Ж.- Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1995.

9. История дипломатии / Под ред. А.А. Громыко: В 5 т. – М., 1959 – 1979. Т. 4-5.

10. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: Ученик для студентов высших учебных заведений: в 3 ч. Ч. 2: 1945 – 2000 / Под. ред. Родригеса и Пономарева. – М., 2001.

11. Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002). Навчальний посібник. – Вінниця, 2003.

12. ХХ век: основные проблемы и тенденции международных отношений. – М., 1992.

13. Сергеев Е.Ю. Новейшая история. Подробности. – М., 2000.

14. Войны и вооруженные конфликты второй половины ХХ века / Под общ. ред. Б.В. Громова. – М., 2003.

15. Грант Н. Конфликты ХХ века. Иллюстрированная история / пер. с англ. – М., 1995.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *