ОСНОВА СЛОВА

Читайте также:
 1. II. КЛАССИФИКАЦИЯ НА ОСНОВАНИИ ФОРМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ
 2. III. 4. 3. СОБЛЮДЕНИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НА ОСНОВАНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ, а также ДОБРОВОЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВИВОК.
 3. III. Опорные слова и словосочетания.
 4. IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 5. IX. Как определять даты событий на основании СО.
 6. Just when the things went right It doesn’t mean they are always wrong.» — Слова из песни «Home Sweet Home» группы Motley Crue (американская группа, стиль — глэм-металл).
 7. P.S. Впредь попрошу вас не опускаться до необоснованных оскорблений. А так же писать Noon именно как Noon, а не так, как вам заблагорассудится.

Частину слова без закінчення називають основою. Основа слова може складатися лише з одного кореня (ліс, пора), із кореня і суфікса (гір-ськ(ий), із кореня та префікса (при-клад), префікса, кореня і суфікса (за-земл-ен(ий).

Усі слова діляться на слова з непохідними основами (від них утворюються інші слова) і слова з похідними основами.

Непохідні основи мають у своєму складі лише корінь, тому збігаються з ними і не розчленовуються на частини (чорн(ий).

Похідні основи, які мають у своєму складі, крім кореня, ще одну чи більше словотворчих частин (суфікс, префікс, постфікс), розчленовується на частини (сад-ів-ник).

СПОСОБИ ТВОРЕННЯ НОВИХ СЛІВ

Процес творення нових слів у мові також має назву словотворення.

Нові слова утворюються на базі вже існуючих слів чи словосполучень, які називають твірними ( у випадку правда® правдивий твірним словом є правда).

Частину слова, яка входить до складу нового (похідного) слова, у свою чергу, називають твірною основою (вантаж® навантаження®вантажівка® перевантажити).

Твірною основою може бути і ціле твірне слово (дивитися® роздивитися).

Від одного і того ж слова можна утворити кілька інших слів (ліс® лісник, лісок, лісовий, праліс). В усіх цих словах є спільна частина- ліс. І в значеннях цих слів також є спільне:

 • лісник— людина, що доглядає ліс;
 • лісок— невеликий ліс;
 • лісовий (горіх)- горіх, що росте у лісі;
 • праліс— дуже старий ліс.

Такі слова називаються спорідненими, або спільнокореневими (тому що в них є спільна частина — корінь).

Ряд спільнокоренних слів, що розташовується відповідно до послідовності їх творення (плід® плідний® плідник® плідниковий), називаютьсловотворчим гніздом.

Нові слова здебільшого утворюються за допомогою словотворчих афіксів (префікса, суфікса чи постфікса), які приєднуються до твірної основи.

В українській мові виділяють морфологічніі неморфологічні способи творення слів.

МОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

Морфологічні способи творення слів — основні.

До морфологічних способів належать такі типи творення:

 • суфіксальний;
 • префіксальний;
 • префіксально — суфіксальний;
 • безафіксний;
 • складання основ і слів.

СУФІКСАЛЬНИЙ СПОСІБ

Суфіксальний спосіб — це спосіб творення слів за допомогою суфікса (гарячий® гаряченький, слухати® слухач, вітер® вітерець).

ПРЕФІКСАЛЬНИЙ СПОСІБ

Префіксальний спосіб— це спосіб творення слів за допомогою словотворчих префіксів (давати® надавати, хто® ніхто, в’язати®вив’язати).

ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНИЙ СПОСІБ

Префіксально- суфіксальний спосіб дозволяє створювати слова одночасним додаванням до твірної основи словотворчого префікса і суфікса(межа® безмежний, при дорозі® придорожній).

БЕЗАФІКСНИЙ СПОСІБ

Безафіксний спосіб (відкидання значущих частин) — це спосіб творення слів шляхом укорочення твірного слова (переходити® перехід, нічний® ніч).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *