АТ „УКРЕКСІМБАНК”

ЗАЯВА

Я, _________________________________________________, паспорт: серія ____ № ______________, виданий ___________________________________________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________________________, цим підтверджую, що ознайомлений (-на) з умовами, за якими згідно з Законом України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не здійснює відшкодування за вкладами, а саме з тим, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не відшкодовує кошти:

— суб’єкта підприємницької діяльності, який уклав або на користь якого укладено договір банківського вкладу (депозиту) та/або банківського рахунку або який є власником іменного депозитного сертифікату;

— вкладника, який є власником ощадного (депозитного) сертифіката на пред’явника;

— передані банку в довірче управління;

— за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

— розміщені на вклад у банку особою, яка була членом спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

— розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб’єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;

— розміщені на вклад власником істотної участі банку;

— розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку;

— за вкладом у банку, що є предметом застави та забезпечують виконання зобов’язань вкладника перед цим банком, в обсязі таких зобов’язань;

— за вкладами у філіях іноземних банків.

___________________ _________________

(дата) (підпис)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *