МЕХАНІЧНА ЖОВТЯНИЦЯ

Варіант 1

1. Основні причини механічної жовтяниці?

А. Камінь жовчної протоки, камінь міхурової протоки, спайкова кишкова непрохідність, рак тіла підшлункової залози, холангіт.

B. Холедохолітіаз, стеноз великого дуоденального сосочка, рубцеві стриктури позапечінкових жовчних шляхів, рак головки підшлункової залози, позапечінкових жовчних протоків, воріт печінки.

С. Камінь у печінкових протоках, амебіаз, підвищення тиску у дванадцятипалій кишці, рак жовчного міхура, дванадцятипалої кишки.

D. Гострий і хронічний гепатит, цироз печінки, опісторхоз.

Е. Саркоідоз, метастази в печінку, гемангіома, цироз печінки.

 

2. Основними причинами розвитку підпечінкової жовтяниці є все перераховане нижче, крім?

А. Обтурація пухлиною загальної жовчновивідної протоки.

B. Холедохолітіаз.

С. Первинний біліарний цироз печінки.

D. Рак головки підшлункової залози.

Е. Стеноз Фатерового сосочка.

 

3. Хвороба Жильбера супроводжується наступними порушеннями лабораторних показників:

А. Підвищення прямого білірубіну.

B. Підвищення непрямого білірубіну.

С. Гіперуробілінурія.

D. Підвищення сироваткових амінотрансфераз.

Е. Підвищення лужної фосфатази.

 

4. Підпечінкова жовтяниця характеризується?

А. Підвищення непрямого білірубіну.

B. Гіперуробілінурія.

С. Наростання сироваткових амінотрансфераз.

D. Підвищення показників тимолової проби.

Е. Підвищення прямого білірубіну, лужної фосфатази.

 

5. Назвіть найбільш інформативний метод діагностики паренхіматозної жовтяниці?

А. Біохімічне дослідження крові.

B. Дуоденальне зондування.

С. Холецистографія.

D. УЗД.

Е. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія.

 

6. Методи прямого контрастування позапечінкових жовчних шляхів?

А. Інфузійна холангіографія, зондова дуоденографія, рентгеноскопія шлунку.

B. Ендоскопічна ретроградна панкреатохолангіографія, черезшкірна, пчерезечінкова холангиографія, інтраопераційна холангіографія.

С. Пероральна холангіографія, спланхнохолангіографія.

D. Трансумбілікальна холецистохолангіографія, каваграфія.

Е. Целіакографія, зворотня сплено-портографія.

 

7. Виберіть найбільш інформативний метод дослідження для діагностики причини механічної жовтяниці?

А. УЗД.

B. Комп’ютерна томографія.

С. ФГДС.

D. Допплерографія судин печінки.

Е. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія.

 

8. Які нормальні показники загального білірубіну в сироватці крові?

А. До 5 мкмоль/л.

B. 5-20 мкмоль/л.

С. До 10 мкмоль/л.

D. До 30 мкмоль/л.

Е. Більш 30 мкмоль/л.

 

9. При якому рівні білірубіну в сироватці крові визначається жовтушність шкірних покривів і слизових оболонок?

А. Понад 5 мкмоль/л.

B. Понад 15 мкмоль/л.

С. Понад 25 мкмоль/л.

D. Понад 35 мкмоль/л.

Е. Понад 100 мкмоль/л.

 

10. Для жовтяниці, обумовленою пухлиною головки підшлункової залози характерно?

А. Жовтяниця починається без нападів болі, характерний симптом Курвуазьє -пальпується збільшений, розтягнутий і безболісний жовчний міхур.

B. Жовтяниця починається з печінкової коліки, найчастіше спостерігається в жінок, рано ускладнюється холангітом.

С. Жовтяниця починається без нападів болі. Загальне самопочуття не страждає, Жовчний міхур не пальпується.

D. Жовтяниця різко наростає, супроводжується сильним больовим синдромом, вираженою інтоксикацією.

Е. Жовтяниця з’являється після диспепсических порушень, болей в суглобах. В анамнезі – перенесені гемотрансфузії, контакт із хворими вірусним гепатитом.

 

11. Хворий 57 років скаржиться на жовтушність, свербіння шкірних покривів, знебарвлений кал, темний колір сечі. Пальпується збільшений, безболісний жовчний міхур. Аналіз крові: загальний білірубін – 85 мкмоль/л, прямий – 60 мкмоль/л. Для уточнення діагнозунеобхідно?

А. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія.

В. Дуоденально зондування.

С. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини.

D. Пероральна холецистографія.

Е. Інфузійна холеграфія.

 

12. Хвора, 68 років, скаржиться на жовтушність шкірних покривів, склер, знебарвлений кал, потемніння сечі, підвищення температури тіла до 37,4ºС. Жовтяниця з’явилася через день після інтенсивного нападу болі в правому підребер’ї. Симптоми Мерфі, Ортнера позитивні. Пальпується збільшений, болісний жовчний міхур. Діагноз?

А. Гострий холецистит, холедохолітіаз, обтураційна жовтяниця.

В. Холестатичний гепатит.

С. Резидуальний холедохолітіаз.

D. Рак головки підшлункової залози.

Е. Холецистолітіаз.

 

13. Хворий, 62 роки: болі в мезогастральній області, які іррадіюють у поперек, загальну слабість, поганий апетит, втрату ваги. Об’єктивно: хворий зниженого харчування, шкіра й склери жовтяничного кольору, живіт м’який. Симптом Курвуазьє позитивний. Сеча темного кольору, кал знебарвлений. Діагноз?

А. Рак головки підшлункової залози, механічна жовтяниця.

В. Жовчнокам’яна хвороба, механічна жовтяниця.

С. Гемолітична жовтяниця.

D. Паренхіматозна жовтяниця.

Е. Цироз печінки.

 

14. Хворий з загальною слабкістю, іктеричність склер, загострені риси обличчя, набряк передньої черевної стінки, біль при пальпації в правому підребер’ї, гектична температура, тахікардія. На УЗД виявлено об’ємне утворення правої частки печінки. Два місяці назад оперований з приводу деструктивного холециститу. Який можливий діагноз у хворого?

А. Гемангіома правої частки печінки.

В. Абсцес печінки.

С. Гострий післяопераційний холангіт.

D. Гепатоцеллюлярна карцинома печінки.

Е. Висхідний тромбоз портальної вени.

 

15. Хворий скаржиться на помірні болі в правому підребер’ї, жовтушність шкірних покривів. У біохімічних аналізах крові відзначається підвищення рівня гамма-глобуліну, імуноглобулінів А, М и G, виявлені антинуклеарні й антимітохондріальні антитіла, підвищена тимолова проба. Який синдром, характерний для дифузних захворювань печінки є у хворого?

А. Цитолітичний синдром.

В. Мезенхімально-запальний синдром (характеризує імунне запалення мезенхіми й строми).

С. Синдром холестазу.

D. Гепатодепресивний синдром.

Е. Синдром фіброгенезу.

 

16. У хворого при обстеженні визначається збільшена селезінка, іктеричність шкірних покривів. У периферичній крові є зниження числа еритроцитів, підвищення концентрації непрямого білірубіну. Кал інтенсивно забарвлений, вміст уробіліногена – високий Яке захворювання можна запідозрити у хворого?

А. Позапечінковий холестаз.

В. Внутрішньопечінковий холестаз.

С. Сепсис.

D. Гемолітична жовтяниця.

Е. Хронічний активний гепатит.

 

17. При огляді у хворого є іктеричність шкірних покривів і склер, кал знебарвлений. При пальпації визначається збільшений, безболісний жовчний міхур. Рекомендоване проведення ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографіїРХПГ).

У діагностиці яких патологічних станів, перерахованих нижче, є інформативна ЕРХПГ?

А. Звуження (стеноз, стриктура) термінального відділу холедоха.

В. Хронічний активний гепатит.

С. Хронічний калькульозний холецистит.

D. Синдром Жильбера.

Е. Жовчнокам’яна хвороба.

 

18. Хворому місяць тому зроблена холецистектомія з приводу гострого калькульозного холециститу. Операція закінчилась зовнішнім дренуванням холедоха. Холангіографія не проводилася. Дренаж вилучений на 14 день після операції. За три дні до госпіталізації після інтенсивного больового синдрому в животі підвищилася температура тіла до 38,8ºС, була лихоманка і проливний піт. Склери іктеричні, кал знебарвлений. При пальпації живота біль у правому підребер’ї.

Сформулюйте попередній діагноз.

А. Резидуальний холедохолітіаз, холангіт, обтураційна жовтяниця.

В. Постхолецистектомічний синдром, стеноз холедоха.

С. Абсцес ложа жовчного міхура.

D. Стенозуючий папілліт.

Е. Стриктура гепатохоледоха, холангіт.

 

19. У хворого є ознаки механічної жовтяниці, причиною якої ймовірно є пухлина головки підшлункової залози.

Пухлина підшлункової залози може бути виявлена за наступними непрямими ознаками, крім?

А. Розширення жовчних протоків.

В. Збільшення розмірів жовчного міхура.

С. Збільшення ретроперитонеальних лімфатичних вузлів.

D. Наявності метастазів у печінці.

Е. Збільшення амілази крові й діастази сечі.

 

20. При огляді хворого шкірні покриви жовтого кольору, сеча темна, кал знебарвлений. При пальпації визначається збільшений, безболісний жовчний міхур – симптом Курвуазьє.

Практичне значення симптому Курвуазьє полягає у всьому перерахованому, за винятком?

А. Сприяє виявленню характеру жовтяниці.

В. Свідчить із найбільшою ймовірністю про наявність пухлини і її локалізації в дистальних відділах жовчних проток.

С. Надає допомогу у встановленні діагнозу без застосування яких-небудь додаткових досліджень.

D. Надає допомогу у встановленні ступеня порушень функції печінки.

Е. Надає допомогу у виробленні тактики лікування.

 

21. Хворий К., 46 років поступив у хірургічне відділення з клінікою механічної жовтяниці.

Який метод обстеження найбільш інформативний для діагностики механічної жовтяниці?   

А. Пероральна холецистографія.

В. Внутрішньовенна холецистохолангіографія.

С. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія.

D. Сцинтиграфія печінки.

Е. Пряма спленопортографія.

 

22. Прямий білірубін, його властивості. Вміст у сироватці крові:

А. Жовчний пігмент, що утворюється в гепатоцитах – білірубін-моноглюкоронід; розчинний у воді, може переходити в сечу, виділяється в кишечник; зміст у крові — 3,4 – 8,2 мкмоль/л

B. Жовчний пігмент, що утворюється з гемоглобіну при загибелі еритроцитів у ретикуло-ендотеліальній системі; не розчинного у воді, у сечу не надходить, у кишечник не виділяється; 1,8 – 18,2 мкмоль/л

С. Жовчний пігмент, що утворюється при гемолізі еритроцитів; слабко розчинний у воді, добре в жирах; 0,9 – 4,3 мкмоль/л

D. Жовчний пігмент, що утворюється в кишечнику під дією мікрофлори, розчинний у воді, у сечу не надходить; у крові не визначається

Е. Жовчний пігмент у сечовидільній системі, жиророзчинний, надходить у кишечник; 1,2 – 20,08 мкмоль/л

 

23. Непрямий білірубін, його властивості. Зміст у сироватці крові?

А. Жовчний пігмент, що утворюється в гепатоцитах – білірубін-моноглюкоронід; розчинний у воді, може переходити в сечу, виділяється в кишечник; 3,4 – 8,2 мкмоль/л

B. Жовчний пігмент, що утворюється з гемоглобіну при загибелі еритроцитів у ретикуло-ендотеліальній системі; не розчинний у воді, у сечу не надходить, у кишечник не виділяється; 1,8 – 18,2 мкмоль/л

С. Жовчний пігмент, що утворюється при гемолізі еритроцитів; слабко розчинний у воді, добре в жирах; 0,9 – 4,3 мкмоль/л

D. Жовчний пігмент, що утворюється в кишечнику під дією мікрофлори, розчинний у воді, у сечу не надходить; у крові не визначається

Е. Жовчний пігмент у сечовидільній системі, жиророзчинний, надходить у кишечник; 1,2 – 20,08 мкмоль/л

 

24. Методи прямого контрастування позапечінкових жовчних шляхів?

А. РХПГ, черезшкірна черезпечінкова холангіографія, інтраопераційна холангіографія

B. Трансумбілікальна холангіографія, спленохолангіографія

С. Екскреторна внутрішньовенна й пероральна холангіографія

D. Зондова холангіографія

Е. Дуоденальна, крізьшкірна холангіографія

 

25. Основні клінічні ознаки механічної жовтяниці при жовчнокам’яний хворобі?

А. Жовтяниця з’являється без об’єктивних скарг, пальпується збільшений безболісний жовчний міхур (симптом Курвуазьє), кал знебарвлений.

B. Часті напади печінкової коліки, залежність від статі хворих, позитивний симптом Курвуазьє, відсутність стеркобіліна в калі.

С. Напад печінкової коліки, що передує появі жовтяниці, знебарвлення калу, потемніння сечі, можливо (але не обов’язково) збільшення жовчного міхура.

D. Біль у правому підребер’ї, підвищення непрямої фракції білірубіну, печінкових трансаміназ.

Е. Жовтяничне фарбування шкірних покривів і склер, збільшення селезінки, підвищення непрямого білірубіну, нормальні печінкові проби.

 

26. Причини помилок при диференціальній діагностиці механічної жовтяниці:

А. Феномен відключеного жовчного міхура, невиражений больовий синдром.

B. Наявність супутньої тяжкої серцево-судинної патології.

С. Наявність гострої печінково-ниркової недостатності.

D. Перешкода на рівні загальної печінкової протоки, коли жовч не надходить у жовчний міхур.

Е. Пізні терміни жовтяниці, коли уражарається печінкова паренхіма й приєднуються компоненти паренхіматозної жовтяниці.

 

27. Найбільш інформативні методи діагностики холангіту?

А. Ретроградна ендоскопічна холангіографія, черезшкірна черезпечінкова холангіографія, УЗД, посів жовчі на живильні середовища.

B. Інфузійна холангіографія, ФГДС, зондування жовчних шляхів.

С. Рентгеноскопія шлунку, УЗД, дуоденографія в умовах гіпотонії.

D. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини, комп’ютерна томографія

Е. Іригоскопія, фіброколоноскопія, ангіографія.

 

28. Що не відноситься до інтраопераційних методів обстеження позапечінкових жовчних шляхів?

А. Черезшкірна черезпечінкова холангіографія.

B. Холедохоманометрія.

С. Ендоскопічна ретроградна панкреатохолангіографія.

D. Холедохоскопія.

Е. Інтраопераційна холангіографія.

 

29. При холедохолітіазі й механічній жовтяниці найбільш раціональним методом лікування буде:

А. Серединна лапаротомія, холедохолітотомія.

B. Мінімальна лапаротомія, холедохолітотомія.

С. Лапаротомія, трансдуоденальна папілотомія, літоекстракція.

D. Ендоскопічна папілотомія, літоекстракція.

Е. Медикаментозне розчинення каменів.

 

30. Хвора Ж., 68 років скаржиться на жовтушність шкіри, склер, знебарвлений кал, потемніння сечі, підвищення температури тіла до 37,4 С . Жовтяниця з’явилася через день після больового нападу в правому підребер’ї. Живіт м’який, болісний у правому підребер’ї, печінка не збільшена. Симптом Мерфі позитивний. Пальпується збільшений жовчний міхур. Сформулюйте попередній діагноз.

А. Гострий. холецистит, механічна жовтяниця.

В. Гострий вірусний гепатит.

С. Рак головки підшлункової залози, механічна жовтяниця.

D. Емпієма жовчного міхура.

Е. Водянка жовчного міхура.

 

31. Хвора Ж., 68 років скаржиться на жовтушність шкіри, склер, знебарвлений кал, потемніння сечі, підвищення температури тіла до 37,4 град. Жовтяниця з’явилася через день після нападу болей в правому підребер’ї. Живіт м’який, болісний у правому підребер’ї, печінка не збільшена. Симптом Мерфі позитивний. Пальпується збільшений жовчний міхур. Яке інструментальне обстеження буде максимально інформативно?

А. УЗД + РХПГ

В. КТ + ФГДС

С. МРТ + заг. ан. крові

D. В/в холеграфія + стеркобілірубін

Е. РХПГ + дуоденальне зондування

 

32. Хвора поступила з клінікою гострого холециститу, механічної жовтяниці. Під час операції виявлені ознаки гнійного холангіту. При ревізії холедоха конкременти в протоці не знайдені, прохідність дуоденального сосочка не порушена. Зроблена холецистектомія. Як закінчити операцію?

А. РХПГ

В. Холедоходуоденоанастомоз.

С. Папілотомія.

D. Дренування холедоха.

Е. Дренування черевної порожнини.

 

33. Хвора Н., 32 років, два роки тому перенесла холецистектомію із приводу ЖКХ. У жовчному міхурі була безліч дрібних каменів. За останні 6 місяців були три епізоди больового нападу в правому підребер’ї. Два дні тому після нападу болі з’явилося жовтяничне фарбування шкіри й склер. Загальний білірубін 90 мкмоль/л. Яке дослідження допоможе поставити діагноз?

А. УЗД

В. РХПГ

С. КТ

D. ЯМР

Е. В/в холеграфія

 

34. Хвора З., 32 років, після перенесеної холецистектомії із приводу ЖКХ звернулася зі скаргами, що за останні 6 місяців було три напади болі в правому підребер’ї з жовтяничним фарбуванням склер. Два дні тому після нападу болі з’явився жовтяничне фарбування шкіри й склер. При УЗД виявлений залишений камінь у дистальній частині холедоха 0,7×0,8 см. Яке лікування для хворої буде оптимальним?

А. Літолітична терапія

В. Екстракорпоральна літотріпсія

С. Ендоскопічна папілосфінктеротомія з літоекстракціею

D. Лапаротомія, холедохолітотомія

Е. Лапаротомія, холедеходуоденоанастомоз

 

35. Найбільш інформативний метод доопераційного обстеження при механічній жовтяниці?

А. Внутрішньовенна інфузійна холангіографія

В. Прямі методи контрастного дослідження

С. КТ

D. УЗД

Е. Пероральна холангіографія.

36. У хворого відзначається інтенсивна жовтяниця, лихоманка. В анамнезі холецистектомія. При ЕРХПГ виявлена стриктура загальної печінкової протоки в області кукси мірурової протоки. Тактика лікування?

А. Ендоскопічна папілосфінктеротомія

В. Гепатікоєюностомія

С. Ендоскопічне проведення назобіліарного дренажу вище стриктури

D. Холедоходуоденостомія

Е. Черезшкірна черезпечінкова холангіостомія.

 

37. Оптимальний вид лікування резидуального (залишкового) холедохолітіаза у хворих з рецидивуючою жовтяницею.

А. Ендоскопічна папілосфінктеротомія з видаленням каменів кошиком Дорміа

В. Холедохотомія

С. Холедоходуоденоанастомоз

D. Літотріпсія

Е. Холедохоентеростомія

 

38. У хворий 71 року є ЖКХ, холедохолітіаз, механічна жовтяниця. Виявлений камінь у холедоху діаметром 2,5см. Ендоскопічна папіллосфінктеротомія без успіху. Подальша тактика?

А. Холецистектомія, холедохолітотомія, дренування протоки по Керу

В. Ендоскопічна установка назобіліарного зонда для розрішення жовтяниці

С. Холецистектомія, холедохолітотомія, холедоходуоденостомія

D. Мікрохолецистостомія під контролем УЗД

Е. Дистанційна літотрипсія

 

39. На операції встановлена причина механічної жовтяниці – рак головки підшлункової залози з метастазами в печінку. Жовчний міхур збільшений у розмірах. Як закінчити операцію?

А. Обмежитися пробною лапаротомією

В. Накласти обхідний холецистоентероанастомоз

С. Накласти холецистостому

D. Зробити транспечінкове зовнішнє дренування жовчних протоків

Е. Накласти гепатостому

 

40. У хворого є клініка механічної жовтяниці. При обстеженні виявлений дивертикул ДПК. Локалізація дивертикулу?

А. Цибулина

В. Нисхідний відділ

С. Нижня горизонтальна гілка

D. Область великого дуоденального сосочка

Е. Область зв’язки Трейца

 

41. Хворій зроблена черезшкірна черезпечінкова холангіографія з приводу механічної жовтяниці. Через дві години з’явилися інтенсивний біль в правому підребер’ї, фебрильна температура, тахікардія. Діагноз?

А. Гострий холангіт

В. Тромбоемболія гілок легеневої артерії

С. Тромбоз ворітної вени

D. Гемобілія

Е. Внутрішньочеревна кровотеча з домішкою жовчі

 

42. У хворої є холедохолітіаз, механічна жовтяниця. Ендоскопічну папілосфінктеротомію виконати не вдалося. Взята в операційну. Тактика лікування?

А. Лапаротомія, холедохолітотомія із глухим швом стінки жовчної протоки

В. Лапаротомія, трансдуоденальна папілосфінктеропластика з видаленням конкремента

С. Екстракорпоральна літотріпсія

D. Лапаротомія, холедохолітотомія із дренуванням холедоха по Керу

Е. Літолітична терапія урсодезоксихолевою кислотою.

 

43. У хворого з калькульозним холециститом виявлена іктеричність шкірних покривів, знебарвлений кал, темна сеча. Рік тому перехворів вірусним гепатитом. На УЗД є розширення холедоха. Який характер жовтяниці?

А. Надпечінкова

В. Печінкова

С. Підпечінкова

Д. Гемолітична

Е. Інфекційна

 

44. Черезшкірна черезпечінкова холангіографія є методом, що дозволяють діагностувати?

А. Абсцес печінки

В. Внутрішньопечінковий судинний блок

С. Біліарний цироз печінки

D. Непрохідність жовчних шляхів

Е. Хронічний гепатит

 

45. Симптом Курвуазьє спостерігається при злоякісній пухлині:

А. Головки підшлункової залози

В. Шлунку

С. Товстої кишки

D. Печінки

Е. Жовчного міхура

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *