Заявка

на участь у

VII Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих науковців

«Стратегія розвитку міст:

молодь і майбутнє

(інноваційний ліфт)»

 

Прізвище ____________________________

Ім’я _________________________________

По батькові __________________________

Місце роботи (навчання)________________

Науковий ступінь______________________

Вчене звання__________________________

Посада_______________________________

Тел. ___________Е-mail________________

Тема тез _______________________________________

Напрям_______________________________

Планую

заочна участь

очна участь у пленарному засіданні

участь у Skype – конференції*

 

 

Чекаємо на Ваші роботи!

З повагою, Оргкомітет конференції.

 

 

Для приїжджих: витрати на проживання, харчування, транспорт учасники конференції несуть самостійно. Оргкомітет надає інформаційну та консультативну допомогу.

 

 

 

 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

 

 

Інформаційний лист

 

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

студентів, аспірантів і молодих науковців

 

«Стратегія розвитку міст:

молодь і майбутнє

(інноваційний ліфт)»

 

 

Харків

квітень 2017 року

Шановні колеги!

 

Оргкомітет запрошує студентів, аспірантів та молодих науковців до участі у роботі V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)», яка відбудеться у квітні 2017 року у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

 

Робочі мови конференції:

українська,

російська,

англійська.

 

Тези розміщуються на електронних носіях у авторській редакції. Автори несуть відповідальність за достовірність поданої інформації.

 

 

 

 

Тематичні напрямки роботи конференції

 

 

1. Стратегічне управління розвитком міста.

2. Інформаційні системи «розумного міста».

3. Перспективи містобудування.

4. Розвиток туристської інфраструктури.

5.Розвиток потенціалу туристського комплексу регіону (міста).

6.Менеджмент та маркетинг у сфері туристської індустрії: інноваційні технології.

7.Формування, просування та реалізація регіонального турпродукту.

8.Розвиток підприємств готельно-ресторанного бізнесу: європейський вектор.

9. Управління проектами та програмами.

10. Муніципальний бізнес та економіка.

11. Екологічний менеджмент та аудит у міському середовищі.

12. Енергозабезпечення, енергозбереження, альтернативні джерела енергії.

14. Соціально-економічний захист молоді. Перспективи роботи студентських профспілкових організацій.

15. Розвиток транспортної інфраструктури міст: транспортні технології та системи управління на транспорті.

 

 

Заявка та тези подаються до 10 квітня 2017 року, тези обсягом до 5 сторінок.

 

 

Порядок роботи конференції:

Проведення дискусій за представленими напрямами на форумі/ Skypeконференції (с 12.04.2017 по 14.04.2017)*. Адрес форума и точна дата будуть надіслані участникам на e-mail.

Проведення пленарного засідання – 13 квітня 2017 р.

 

Умови участі

Оргкомітет приймає матеріали до 10 квітня 2017 включно.

— за адресою. 61002, м. Харків, вул. Революції, 12 ауд. 401, 403а бмк, ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

— або за електронною поштою – departamenteducationalproject@gmail.com departamenteducationalproject@gmail.com (У темі листа вказати назву конференції)

!!! Оформлення тез !!!

1. Зміст тез повинен відповідати профілю та спрямованості конференції.

2. Приймаються тези обсягом не більше 5 сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури.

3. Тези подаються обов’язково в електронному варіанті. Файл слід готувати за допомогою текстового редактора Word for Windows 6.0 або 7.0 (російська версія).

4. Розмір аркуша А4.

5. Поля: ліве – 30, праве – 20, верхнє і нижнє – 25 мм.

6. Розмір шрифту для основного тексту 14 кегель, для анотації та списку літератури – 12 кегель.

7. Текст друкується через 1,5 інтервали.

 

Координати оргкомітету:

61002, м. Харків, вул. Революції, 12

ауд. 401,403а бмк, тел. 095-691-14-68

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова.

Email: departamenteducationalproject@gmail.com departamenteducationalproject@gmail.com

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *