pytannja_czen

2 Теоретичні питання Розкрити значення і специфіку театралізованих дійств у соціально-педагогічній роботі. 4 бали 3 Розробіть мікроепізод сценарію:« Все починається з родини» (сімейне свято). 6 балів 1 Дайте відповідь на тестові питання в системі Moodle. (20 питань по 0,5 балів) 10 балів 2 Теоретичні питання Артистизм як елемент майстерності соціального педагога. 4 бали 3 Розробіть …

Read More pytannja_czen

psihologo-pedagogicheskaya_harakteristika

Психолого – педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемости учащихся является особое по сравнению с нормой состояние психического развития личности, которое в дефектологии получило название «задержка психического развития» (ЗПР). Каждый второй хронически неуспевающий ребёнок имеет ЗПР. В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, памяти, …

Read More psihologo-pedagogicheskaya_harakteristika

Provadzhennya_slidchikh_diy залік

. ПИТАННЯ НА ЗАЛІК   1. Поняття і система слідчих дій. 2. Структура слідчої дії. 3. Загальні умови проведення слідчих дій. 4. Поняття і загальні положення проведення слідчого огляду. 5. Огляд місця події. 6. Огляд трупа на місці його виявлення. 7. Інші види слідчого огляду. 8. Деякі питання організації взаємодії з населенням при проведенні оглядів. …

Read More Provadzhennya_slidchikh_diy залік

Protokol_Popechiteley kluba_Sambist

  ПРОТОКОЛ   от 09.03.2017 № 1     заседания Попечительского совета Клуба спортивных единоборств «Самбист» Заседание совета началось в 19:00 (Большой пр. В.О., д.103)   ПРИСУТСТВОВАЛИ:   ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА Кретов Петр Сергеевич — Председатель Правления клуба «Самбист»   ЧЛЕНЫ СОВЕТА: ___ человек (список прилагается). ПРИГЛАШЕННЫЕ: ___ человек (список прилагается). Вступительное слово Председателя Правления …

Read More Protokol_Popechiteley kluba_Sambist