Публіцистичний стиль

Читайте также:
  1. Just when the things went right It doesn’t mean they are always wrong.» — Слова из песни «Home Sweet Home» группы Motley Crue (американская группа, стиль — глэм-металл).
  2. Quot;Телеграфный стиль» в современной прессе
  3. Альпийский стиль.
  4. Английский стиль
  5. Античный стиль в костюме
  6. Архитектурный стиль.
  7. БУНТ И СТИЛЬ

Сфера використання – громадсько-політична, суспільно-виробнича, культурно-освітня діяльність, навчання.

Основне призначення:

· інформаційно-пропагандистськими методами вирішувати важливі актуальні, злободенні суспільно-політичні проблеми;

· активний вплив на читача (слухача), спонукання його до діяльності, до необхідності зайняти певну громадську позицію, змінити погляди чи сформувати нові;

· пропаганда певних думок, переконань, ідей, теорій та активна агітація за втілення їх у повсякдення.

Основні ознаки:

· доступність мови й формування (орієнтація на широкий загал);

· поєднання логічності доказів і полемічності викладу;

· сплав точних найменувань, дат, подій, місцевості, учасників;

· висловлення наукових положень і фактів емоційно-експресивною образністю;

· наявність низки яскравих засобів позитивного чи негативного авторського тлумачення, яке має здебільшого тенденційний характер;

· широке використання художніх засобів (епітетів, порівнянь, метафор, гіпербол і т. ін.).

Основні мовні засоби:

· синтез елементів наукового, офіційно-ділового, художнього й розмовного стилів;

· лексика насичена суспільно-політичними та соціально-економічними термінами, закликами, гаслами (електорат, багатопартійність, приватизація та ін.);

· використовується багатозначна образна лексика, емоційно-оцінні слова (політична еліта, епохальний вибір та ін.), експресивні сталі словосполучення (інтелектуальний потенціал, одностайний вибір, рекордний рубіж), перифрази (чорне золото – вугілля, нафта, легені планети – ліси та ін.);

· уживання в переносному значенні наукових, спортивних, музичних, військових та інших термінів (орбіти співробітництва, президентський старт і под.);

· із морфологічних засобів часто використовується іншомовні суфікси –іст-. (ист), — атор, — акція та ін. (полеміст, реваншист, провокатор); префікси псевдо; — нео-, сурес-, ін тре- та ін. (псевдотеорія, неоколоніалізм, супердержава, інтернаціональний);

· синтаксисові публіцистичного стилю властиві різні типи питальних, окличних та спонукальних речень, зворотний порядок слів, складні речення ускладненого типу з повторюваними сполучниками);

· ключове, вирішальне значення мають влучні, афористичні, інтригуючи заголовки.

Публіцистичний стиль за жанрами, мовними особливостями т способом подачі інформації поділяється на такі підстилі:

· а) стиль ЗМІ – засобів масової інформації (часописи, листівки) радіо, телебачення. тощо);

· б) художньо-публіцистичний стиль (памфлети, фейлетони, політичні доповіді, нариси тощо);

· в) есе (короткі нариси вишуканої форми);

· г) науково-публіцистичний стиль (літературно-критичні статті, огляди, рецензії тощо).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *